.Formularz kontaktowy

* Anty spam

Transformatory separacyjne


TTS, TTS-s


 TOROIDALNE TRANSFORMATORY SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE. CHARAKTERYZUJĄ SIĘ MAŁYMI WYMIARAMI, MAŁYM CIĘŻAREM, MAŁYMI STRATAMI, NIEZMIENNYMI PARAMETRAMI W CZASIE. JEDYNE TOROIDALNE TRANSFORMATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH: W OGRODACH, ŁAZIENKACH, NA BASENACH, MORSKICH, TROPIKALNYCH


TTS5kVA 230V230V

Dane techniczne

Normy i patenty

Nr dyrektywy

Tytuł

2006/95/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz.U. Nr 155, poz. 1089) wdrażające dyrektywę 2006/95/WE

— normy zharmonizowane:

Numer

Tytuł

PN – EN 61558-2-4:2011 

Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych i zasilaczy z transformatorami separacyjnymi

 

Technologia izolacji transformatorów chroniona patentami: 178767, 177703.

Zalety transformatorów Techto

• Mają jedyną, opatentowaną metodę izolacji przy pomocy dwóch tworzyw sztucznych.
• Mają hermetyczną izolację z tworzyw sztucznych nie przepuszczającą wilgoci do środka transformatora.
• Izolacja pomiędzy uzwojeniami jest sprawdzana napięciem 3 500V 50Hz lub wyższym (zależy od wymagań).
• Wytrzymuje gwałtowne i duże wahania temperatury
• Są odporne na działanie związków chemicznych
• Są odporne na działanie bakterii, grzybów i pleśni
• Hermetyczna izolacja zapobiega korozji rdzenia transformatora a więc zapewnia stałe parametry transformatora w czasie
• Mają obudowy łatwe do instalacji, odporne na uderzenia

Transformatory wykonane w technologii Techto przystosowane są do instalowania w ciężkich warunkach klimatycznych: na świeżym powietrzu, w ogrodach, w łazienkach, na basenach, przystaniach, w warunkach morskich i  tropikalnych.

Obudowy

Standardowo transformatory są dostarczane w obudowach w postaci skrzynek instalacyjnych z:
• Poliwęglanu, stopień ochrony IP56, IP65, IP66, IP67
• Aluminium, stopień ochrony IP65, IP66
• Blachy nierdzewnej, stopień ochrony IP55, IP65, IP66

Sposób instalacji: przykręcanie do ściany, przykręcanie w szafach instalacyjnych lub wolnostojący. 

Cechy charakterystyczne

Transformatory Techto charakteryzują się małymi stratami w postaci ciepła. Przyjętą regułą jest dostosowywanie maksymalnej temperatury transformatora przy nominalnym obciążeniu do wymagań odbiorcy. W wykonaniu standardowym przyjmuje się maksymalny przyrost temperatury 50oC przy obciążeniu nominalnym.
Transformatory Techto charakteryzują hermetyczną izolacją uzwojeń transformatora zapobiegającą korozji rdzenia, dzięki czemu parametry elektryczne transformatora utrzymywane są na stałym poziomie w całym okresie użytkowania, co z kolei gwarantuje jego prawidłowe działanie i minimalizuje straty energii elektrycznej w czasie.
Hermetyczna izolacja uzwojeń transformatora zapobiega też przenikaniu wilgoci do uzwojeń minimalizując ryzyko uszkodzenia transformatora w czasie jego stosowania. Hermetyczna izolacja wykonana ze specjalnie dobranych tworzyw sztucznych odpornych na duże zmiany temperatury, organizmy żywe i na odczynniki chemiczne pozwalają na stosowanie ich w środowiskach nieprzyjaznych.
Dzięki stosowaniu wyłącznie toroidalnych rdzeni z wysokiej klasy materiałów magnetycznych oraz dzięki szczególnej staranności w symetryzacji uzwojeń w połączeniu z odpowiednią izolacją, transformatory Techto charakteryzują się maksymalne zmniejszeniem promieniowania na zewnątrz i maksymalnym tłumieniem sygnałów przenoszonych przez transformator w szerokim paśmie częstotliwości. Dzięki temu transformatory toroidalne Techto znajdują zastosowanie w układach zasilania zabezpieczonych systemów i ośrodków informatycznych ( klasa „Tempest”).
Dzięki małemu promieniowaniu na zewnątrz i maksymalnym tłumieniu sygnałów przenoszonych przez transformator w szerokim paśmie częstotliwości, i dzięki małej ilości wydzielanego ciepła, możliwości przeciążenia i dzięki temu, że jako jedyne dopuszczają stosowanie względem nich środków dezynfekujących i odkażających doskonale nadają się do bezpiecznego zasilania urządzeń medycznych.

Transformatory Techto charakteryzują się bardzo wysoką niezawodnością i dokładnością wykonania (wskaźnik awaryjności i braków produkcyjnych poniżej 0,05%). Standardowy okres gwarancji na transformatory Techto wynosi 3 lata.Dodatkowe wyposażenie transformatorów Techto

Rodzaj  zabezpieczenia

Budowa

Zastosowanie

Uwagi

Ograniczenie uderzenia prądu przy załączeniu

Półporzewodnik

Powoduje zmniejszenie wartości nominalnej bezpiecznika przeciążeniowego

Instalowany standardowo dla transformatorów o mocy wyjściowej 600VA i większej

Kontrola temperatury transformatora 

Temperaturowy wyłącznik bimetaliczny

Zapobiega przeciążeniu transformatora

Współpracuje ze  stycznikiem  załączającym

Układ ciągłejkontroli izolacji po stronie wtórnej transformatora

 

Zalecany przy transformatorach separacyjnych pracujących  w miejscach gdzie może wystąpić uszkodzenie izolacji lub istnieje duże zagrożenie porażeniem elektrycznym.

Współpracuje

ze stycznikiem  załączającym 

Zapraszamy do współpracy