Techto.plFormularz kontaktowy

* Anty spam

CHARAKTERYSTYKA 


TOROIDALNE TRANSFORMATORY Techto

Z HERMETYCZNĄ IZOLACJĄ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

 TOROIDALNE TRANSFORMATORY SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE. CHARAKTERYZUJĄ SIĘ MAŁYMI WYMIARAMI, MAŁYM CIĘŻAREM, MAŁYMI STRATAMI, NIEZMIENNYMI PARAMETRAMI W CZASIE. JEDYNE TOROIDALNE TRANSFORMATORY PRZYSTOSOWANE DO PRACY W CIĘŻKICH WARUNKACH KLIMATYCZNYCH: W OGRODACH, ŁAZIENKACH, NA BASENACH, MORSKICH, TROPIKALNYCH

Dane techniczne:

• Moc wyjściowa: jednofazowe od 10VA do 60kVA, trójfazowe od 150VA do 100kVA
• Napięcie wejściowe: 230V, 400V lub dowolne
• Standardowe napięcia wyjściowe: 400V, 230V, 115V, 48V, 24V, 12V
• Zakres temperatury otoczenia: -400C - +500C
• Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym – klasa II
• Stopień ochrony transformatorów – IP68
• Obudowa: skrzynka instalacyjna PC, ABS lub metalowa – stopień ochrony IP55, IP65, IP66, IP67
, IP68

Normy i patenty:

 

Nr dyrektywy

Tytuł

2006/95/WE

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz.U. Nr 155, poz. 1089) wdrażające dyrektywę 2006/95/WE

— normy zharmonizowane:

Numer

Tytuł

PN – EN 61558-2-4:2011 

Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, dławików, zasilaczy i podobnych urządzeń o napięciach zasilających do 1100 V -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych i zasilaczy z transformatorami separacyjnymi

                Patent nr 178767 – „Sposób izolacji transformatora, zwłaszcza transformatora toroidalnego”.

                Patent nr 177703 – „Uzwojenie wtórne transformatora toroidalnego”.

Technologia izolacji Techto

przekroj

Technologia izolacji została opracowana specjalnie dla atomistyki francuskiej. Technologia izolacji transformatorów jest chroniona patentem. Powłoki izolacyjne charakteryzują się niezwykle wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, zanieczyszczenia środowiska i organizmy żywe. Transformatory wykonane w tej technologii posiadają hermetyczne powłoki izolacyjne nie pozwalające na wnikanie płynów i gazów do wnętrza transformatora. Izolacja wykonywana jest przy pomocy dwóch specjalnie dobranych tworzyw sztucznych, które w czasie procesu izolacji podlegają polimeryzacji. Tworzywo A ma właściwości samo regeneracji właściwości izolacyjnych.

Dane techniczne stosowanych tworzyw sztucznych:
Parametry elektryczne – napięcie przebicia:
• Tworzywo A – 36 kV/mm
• Tworzywo B – 39,6 kV/mm
Odporność na temperaturę – wszystkie parametry zachowywane są do temperatury:
• Tworzywo A – 1400C
• Tworzywo B – 3200C
Odporność na działanie ciepła – test szokowy:
• Tworzywo A – 10 cykli -750C do 1050C ( grubość powłoki 0,30 – 0,38 mm) - bez zmian
• Tworzywo B – 10 cykli -750C do 2100C ( grubość powłoki 0,20 mm) - bez zmian
Wytrzymałość korozyjna na blasze żelaznej:
• Test Kasternicha – 20 cykli – bez zmian / DIN 53151 /
• Próba we mgle solnej - 1000 godzin – bez zmian
• Woda nasycona solą – 100 godzin – bez zmian
• Podleganie wpływom atmosferycznym przez 24 miesiące – bez zmian
Próba UV promieniowaniem CON – 500 godzin (tworzywo A i B ) – bez zmian
Wytrzymałość na rozpuszczalniki określona ilością badanych powłok rozpuszczalnikami, które pozwolą na przeprowadzenie próby bez uszkodzenia badanej powłoki (tworzywo A i B ):
• Alkohol etylowy i butanowy – bez zmian
• Benzen, toluen - bez zmian
• Tróchloretylen, nadchloretylen – zmiękczenie
• Metyletylketon – zmiękczenie
Wytrzymałość na kwasy i zasady przy pozostawieniu próbek pokrytych tworzywem przez jeden miesiąc w rozcieńczonym kwasie lub zasadzie. Wszystkie próby zostały wykonane na blasze o grubości 0,6 mm powłokami o grubości – tworzywo A – 0,1 mm, tworzywo B – 0,06 mm:
• 10% kwasy HCL, H2SO4, H3PO4 - bez naruszenia
• 10% kwas octowy i mleczny – bez naruszenia
• 10% wodorotlenek sodowy – małe zmiękczenie
• 10% kwas cytrynowy – bez zmiękczenia


Zapraszamy do współpracy